Polityka prywatności

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie i przekazanych dokumentach w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktu.
 2. Korzystając z formularza kontaktowego i przekazując za jego pośrednictwem jakiekolwiek dane osobowe przyjmuję do wiadomości, iż:
  • administratorem danych osobowych jest Villa Astoria, Wioletta i Andrzej Ejsmont z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 11, 72-600 Świnoujście (dalej: „Administrator”), 
  • podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania informacji zwrotnej ma charakter obowiązkowy,
  • celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Administratora,
  • odbiorcą danych jest Administrator,
  • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania kontaktu, a po jego zakończeniu (o ile nie dojdzie do nawiązania dalszej współpracy) przez okres 10 lat,
  • mam prawo do dostępów do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (kontakt listowny – Villa Astoria, Wioletta i Andrzej Ejsmont, ul. Kapitańska 11, 72-600 Świnoujście, z dopiskiem RODO lub telefoniczny pod nr +48 602 197 589),
  • mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • dane nie będą profilowane,
  • mam prawo do do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.